ważne dokumenty

   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (pobierz .pdf)

   - INFORMACJA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (pobierz. pdf)

   - KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (pobierz.pdf)

   - REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZZiGN (pobierz.pdf)